За нас

Фондация "Български център за джендър изследвания" БЦДИ е създадена през 1998 г. като независима неправителствена организация, регистрирана по ЗЛС, (ф.д. № 8516/1998). Организацията работи в областта на равенството между половете, насилието срещу жените, недискриминацията и репродуктивните права, като предоставя информация, изговтя изследвания, анализи и проектозакони в тези сфери, провежда кампании и лобира за законодателни промени във визираните области, предоставя обучение и консултации за професионалисти и работи в широка мрежа от организации, публични институции и експерти. 

Фондация "БЦДИ" има клонове в Пловдив и Хасково, както и филиал в Горна Оряховица. През 2001 г.

Фондацията създаде "Младежка програма", чиято дейност се ръководи от и е насочена към ученици и студенти.

Работим в сферата на

  • Домашно насилие
  • Защита правата на човека
  • Трафик на хора
  • Превенция на дискриминацията
  • Социално- икономически и политически права на жените
  • Младежки дейности